Použitie obuvi

Vážený spotrebiteľ,

ďakujeme Vám, že ste si zakúpil našu obuv, na ktorú sa poskytuje záruka na výrobné a technologické chyby v dĺžke 24 mesiacov od dátumu jej predaja. Dovoľte nám, aby sme Vám poskytli niekoľko rád a odporúčaní ako návod na používanie a ošetrovanie zakúpené obuvi.

Pri výbere si obuv starostlivo vyskúšajte a zvážte účel, na ktorý bude obuv používaná. Obuv používajte spôsobom av prostredí odpovedajúcemu jej účelovosti.

Starostlivo vyberte správnu veľkosť a najlepšie vyhovujúci strihové prevedenie. Nevhodne zvolený typ obuvi, nesprávna veľkosť, šírka alebo tvar nemôžu byť dôvodom k neskoršej reklamácii.

Obuv je nutné často striedať, najmä v nepriaznivom počasí.

Pri obúvaní, najmä uzavretého strihu, používajte obuvák.

Obuv s konfekčným šitím nie je vodotesná. Odolnosť proti premočeniu možno zvýšiť použitím vhodných impregnačných prípravkov na obuv.

Premočená obuv sa nesmie sušiť a vystavovať v bezprostrednej blízkosti tepelných zdrojov a na priamom slnku.

Obuv ktorý je vybavená membránou, ktorá zabraňuje prenikaniu vlhkosti dovnútra obuvi, musí byť ošetrovaná iba výrobkami označenými vhodnosťou k ošetreniu obuvi s membránou.

Vezmite na zreteľ, že každodenným nosením obuvi, primerane klesá jej životnosť. Záručnú dobu na obuv nemožno zamieňať s životnosťou obuvi. Vzhľadom na rozdielnu intenzívne užívanie obuvi u jednotlivých spotrebiteľov môže byť životnosť obuvi vyčerpaná ešte pred uplynutím záručnej doby.

Obuv po každom použití ošetrite podľa typu a materiálu vhodnými prostriedkami na obuv.

Do uzavretej, najmä koženej obuvi po vyzutí napnite napínače zodpovedajúcej veľkosti.

Obuv je nutné chrániť pred chemickými vplyvmi a rozmáčaniu. Žiadnu obuv nemožno prať v práčke.

Módna obuv je určená predovšetkým pre nosenie v interiéri a nehodí sa k dlhšej chôdzi na dlhšiu vzdialenosť aj v miernom, upravenom prírodnom prostredí.

Obuv vychádzková môže byť používaná pre chôdzu na dlhšiu vzdialenosť aj v miernom, upravenom prírodnom prostredí.

Pracovná obuv, pri voľbe vhodného typu obuvi je nutné určiť možné riziká prostredia, v ktorom sa bude obuv užívať. Bližšie norma EN 345, EN 346, EN 347 a označenie CE.

Gumenú obuv nemožno používať v agresívnom prostredí a to ako organického tak anorganického pôvodu a v prostredí s výskytom olejov, pohonných hmôt a rozpúšťadiel.

NÁVOD NA OŠETROVANIE KAŽDOM TYPE OBUVI:

Obuv z hladkých usní - zbaviť nečistôt vhodným kefkou, mäkkou handričkou, prípadne vlhkou špongiou. Suchú useň ošetriť krémom. Vyvarujte sa rozmáčaniu, poškodzuje vzhľad povrchovej úpravy a deformuje tvar. Pokiaľ dôjde k premočeniu obuvi, dbajte na jej včasné očistenie, vysušenie a nakrémovanie krémom určeným pre príslušný druh usne a typ jej povrchovej úpravy. Vyvarujte sa častému používaniu samoleštiacich prostriedkov vždy dávajte prednosť krému.

Vlasové materiály - velúry a nubuk - znečistenie odstrániť krepovým kefkou alebo špeciálnou gumou, kefovať bez vydierania vlasov! Na ošetrenie sú vhodné impregnačné prípravky v sprejoch. Vlasová useň sa nikdy nekrémujeme!

Textilná obuv - čistiť kefovaním, podľa druhu textilu a povahy znečistenia tiež vytieraním za vlhka, mastné škvrny čističom škvŕn na textil. Impregnovať sprejom na textil.

Obuv gumová - nečistoty odstrániť vodou (pozor nepoužívať rozpúšťadlá). Pre zvýšenie životnosti možné ošetriť silikónovou emulziou.

Obuv plastová a polymérová - čistiť vodou s prídavkom saponátu a po opláchnutí vytrieť handričkou.

 ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

Všetku zmenu obuvi, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jej opotrebenia spôsobenom obvyklým užívaním, nesprávnym používaním, údržbou, ošetrovaním a neodborným zásahom.

Púšťanie farby pri zvýšenom potení alebo pri prevlhnutiu koženej obuvi.

 

Návod na stiahnutie tu: Navod na pouzivanie tovaru